Home / Tin tức / MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT LÚA CẠN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT LÚA CẠN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI

Nguyễn Thị Lẫm (trang 107-110)

Từ khoá:  biện pháp, thâm canh, năng suất, lúa, đất đồi núi

 

Summary

Research results – some intensive cultivation practices of rainfed rice for sustainable development in hilly-mountainous areas

Results of some intensive measures on upland rice in the NMR. In the NMR upland rice areas remain 440.000 ha. N is becoming the limiting factor affecting rice yield. 7 N rates viz 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 N/ha for loc variety and 5N rates viz 0, 30, 60, 90, 120 N/ha for CH133 variety were tested 120 N 80P 40K/ha for CH133 variety should be recommended. Results showed as increase by more than 14kg padding for each kg N applied.

024 3821 0374