Home / Tin tức / MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VÀ PHÁT SINH HỌC ĐẤT PHÈN

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VÀ PHÁT SINH HỌC ĐẤT PHÈN

Vũ Cao Thái, Nguyễn Bích Thu, Nguyễn Thị Minh (trang 10-15)

Từ khoá: quan hệ, trầm tích, đất phèn, phát sinh

 

The relationship between Quaternary sediment and the Pedogenesis of acid sulphate soil

024 3821 0374