Home / Tin tức / MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠNG LẬP ĐỊA – ĐƠN VỊ TRẦM TÍCH VỚI TÍNH CHẤT ĐẤT VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI

MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠNG LẬP ĐỊA – ĐƠN VỊ TRẦM TÍCH VỚI TÍNH CHẤT ĐẤT VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI

Lê Văn Tự (trang 20-27)

Từ khoá:  quan hệ, lập địa, đơn vị trầm tích, trầm tích, tính chất, đất, Đồng Tháp Mười

 

The relationship between land unit – sedimentation unit with soils characteristics in Dong Thap Muoi zone

024 3821 0374