Home / Tin tức / LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUY CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUY CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

Tôn Thất Chiểu (trang 135-136)

Từ khoá:  thành lập, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

 

20th anniversary of the establishment of the Vietnam union of science and technology associations

024 3821 0374