Home / Tin tức / KINH NGHIỆM KHAI THÁC ĐẤT PHÈN CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM

KINH NGHIỆM KHAI THÁC ĐẤT PHÈN CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM

Vũ Ngọc Tuyên (trang 85, 87)
Từ khoá: đất phèn, khai thác
Experiences in using and exploiting acid sulphate soils of Vietnamese farmers

024 3821 0374