Home / Tin tức / KIM LOẠI NẶNG (TỔNG SỐ VÀ DI ĐỘNG) TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

KIM LOẠI NẶNG (TỔNG SỐ VÀ DI ĐỘNG) TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Hữu Thành (trang 167-173)

Từ khoá: kim loại nặng, đất, đất nông nghiệp, Văn Lâm, Hưng Yên

 

Summary

Heavy metals status (total and available) of agricultural soil in Van Lam district, Hung Yen province

Total heavy metals in agricultural soils are in normal range for soils, except for Cu and Zn at 2 soils in traditional villages. Total Cu concentration was higher by 2 times than the critical level of Vietnam standard. Concentration of available heavy metals (cu and Zn) extracted by 0.1M HNO3 was higher for those soils than for other agricultural soils. Relatively high mobility or availability of heavy metals was pointed out to agricultural soils from Luong Thuong village of Dai Dong commune. This district has been rapidly industrialized but pollution of agricultural soils by heavy metals is limited up to present.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374