Home / Tin tức / KIẾN NGHỊ CỦA HỘI THẢO “CHIẾN LƯỢC PHÂN BÓN VỚI ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM”

KIẾN NGHỊ CỦA HỘI THẢO “CHIẾN LƯỢC PHÂN BÓN VỚI ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM”

(Trang 2)

Từ khoá: Hội thảo, chất lượng, phân bón, bón phân, đất

 

Recommendation of the workshop on fertilizer strategy relating to soils’ characteristics of Vietnam

024 3821 0374