Home / Tin tức / KHẢO SÁT NĂNG LƯỢNG MƯA GÂY XÓI MÒN ĐẤT TRÊN CAO NGUYÊN ĐẮK LẮK

KHẢO SÁT NĂNG LƯỢNG MƯA GÂY XÓI MÒN ĐẤT TRÊN CAO NGUYÊN ĐẮK LẮK

Trình Công Tư (trang 155-157)

Từ khoá:  khảo sát, năng lượng, mưa, xói mòn, cao nguyên, Đắk Lắk

 

Summary

Surveying rainy energy on soil erosion in Dak Lak plateau

There was 92.56-99.16% rainfall generating runoff and 73.72-96.57% precipitation causing soil loss in the region. Rainy energy acting on the soil surface was 20.58-22.09 J/m2/year. In that, there was 75.91-99.46% rainy energy generating runoff and 63,42-92.52% rainy energy causing soil loss. The soil loss has changed according to buffering factors such as covering, sloping, measures of soil conservation…

024 3821 0374