Home / Tin tức / KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ ĐẠI THÀNH, THỊ XÃ NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ ĐẠI THÀNH, THỊ XÃ NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

Trương Hoàng Đan1, Trịnh Thị Ngọc Diễm2, Bùi Trường Thọ3

[1] Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

[1] Phòng Tài Nguyên & Môi Trường thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

[1] Khoa Khoa Học Sinh Học, Trường Đại học Aarhus, Đan Mạch

Từ khóa: khảo sát, hiện trạng, môi trường, xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới, Đại Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang

 

Survey on the environmental status of Dai Thanh commune, Nga Bay town, Hau Giang province as the foundation for the construction of creating new communes in rural area

Truong Hoang Dan, Trinh Thi Ngoc Diem, Bui Truong Tho

SUMMARY

The study “Survey on the environmental status of Dai Thanh commune, Nga Bay town, Hau Giang province as the foundation for the construction of creating new communes in rural area” was carried out from October 2011 to October 2012 in order to find out problems of the process of construction of new communes in rural area and to recommend solutions.  The study results show that there are many difficulties and obstacles of the process to meet requirements of 19 criteria in the national standard, particularly the 17th criterion (environmental one). The research also recommend several solutions to solve problems in the process, focusing on the 17th criterion in the process as well as implementing the social economic development of the commune.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374