Home / Tin tức / KHẢ NĂNG CUNG CẤP K VÀ SỰ CỐ ĐỊNH K TRONG ĐẤT LÚA TẠI MỘT SỐ ĐIỂM THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KHẢ NĂNG CUNG CẤP K VÀ SỰ CỐ ĐỊNH K TRONG ĐẤT LÚA TẠI MỘT SỐ ĐIỂM THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trương Thị Nga, K.G. Cassman (trang 87-92, 110)

Từ khoá: K, kali, cố định, đất, lúa, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Potassium supplying and fixation capacity in the rice soil in some places of the Mekong Delta

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374