Home / Tin tức / KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

Hà Thị Thanh Bình, Đỗ Văn Nhạ (trang 123-127, 122)

Từ khoá:  đánh giá đất, Lâm Thao, Phú Thọ

 

Summary

Land evaluation in Lam Thao district – Phu Tho province

Soil resources there are different, include 9 soil units. Studied results on land evaluation showed: there are 4 land mapping units in upland area and 31 land mapping units in the plain area.

024 3821 0374