Home / Tin tức / KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG MỘT SỐ LOÀI THUỶ THỰC VẬT

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG MỘT SỐ LOÀI THUỶ THỰC VẬT

Trần Văn Chiến*, Phan Trung Quý*

*Bộ môn Hoá học, Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá:  kết quả, nghiên cứu, giảm thiểu, ô nhiễm, nước thải, nước thải sinh hoạt, thuỷ thực vật

 

Summary

The initial research results on the reduction of water pollution by some aquatic plants

Pollution level of waste water of HAU1’s was analyzed: heavy contaminated. Pistia and water hyacinth can reduce pollution level of waste water. Concentration of 12 polluted matter in waste water which have been disposed had reduced to reach TCVN 5942-1995.

024 3821 0374