Home / Tin tức / HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ V LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2004-2009)

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ V LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2004-2009)

Pv (trang 75)

Từ khoá:  đại hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

 

Towards the 5th congress of Vietnam Union of science and technology associations

024 3821 0374