Home / Tin tức / HỘI THẢO VỀ QUẢN LÝ NƯỚC TRÊN ĐẤT PHÈN – DỰ ÁN VIE/86/001

HỘI THẢO VỀ QUẢN LÝ NƯỚC TRÊN ĐẤT PHÈN – DỰ ÁN VIE/86/001

Nguyễn Thế Truyền (trang 114)

Từ khoá: hội thảo, quản lý, nước, đất phèn, dự án, Dự án VIE/86/001

 

Workshop on water management in acid sulphate soils at Cau Qui Ninh, Quynh Phu, Thai Binh province – Project VIE/86/001

024 3821 0374