Home / Tin tức / HỘI THẢO VỀ HIỆU LỰC PHÂN KALI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI BÓN PHÂN CÂN ĐỐI ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM

HỘI THẢO VỀ HIỆU LỰC PHÂN KALI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI BÓN PHÂN CÂN ĐỐI ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM

Nguyễn Văn Bộ (trang 122-124)

Từ khoá: hiệu lực, phân, kali, bón phân, năng suất, phẩm chất, nông sản

 

Workshop on potassium fertilizer efficiency in relation with balanced fertilization for better crop

024 3821 0374