Home / Tin tức / HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NHỮNG VÙNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ Ô NHIỄM VÀ XỬ LÝ NHỮNG VÙNG ĐẤT BỊ Ô NHIỄM

Trần Kông Tấu

Từ khoá: hội thảo quốc tế, quản lý, đất nông nghiệp, ô nhiễm, xử lý

 

Contaminated agricultural land management and remediation

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374