Home / Tin tức / HỘI THẢO PHÂN LOẠI ĐẤT PHÈN VÀ ĐẤT XÁM BẠC MÀU

HỘI THẢO PHÂN LOẠI ĐẤT PHÈN VÀ ĐẤT XÁM BẠC MÀU

Trần Kông Tấu, Tôn Thất Chiểu (trang 113)

Từ khoá: hội thảo, phân loại, đất phèn, đất xám bạc màu

 

Workshop on classification of acid sulphate soils and degrade grey soil

024 3821 0374