Home / Tin tức / HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VÀ LEO NÚI FANSIPAN

HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VÀ LEO NÚI FANSIPAN

Nguyễn Đình Kỳ (trang 125)

Từ khoá: hội thảo, hội thảo khoa học, đất, vùng núi, Fanxipan

 

Workshop on scientific research and mountain climbing on Fanxipan ranges

024 3821 0374