Home / Tin tức / Hội thảo Khoa học đất và Quản lý Đất đai năm 2020 “Thoái hóa đất và giải pháp cải thiện tài nguyên đất đai dưới tác động của hạn mặn đến phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long”

Hội thảo Khoa học đất và Quản lý Đất đai năm 2020 “Thoái hóa đất và giải pháp cải thiện tài nguyên đất đai dưới tác động của hạn mặn đến phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 11/12/2020, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam tổ chức Hội thảo Khoa học đất và Quản lý Đất đai năm 2020 “Thoái hóa đất và giải pháp cải thiện tài nguyên đất đai dưới tác động của hạn mặn đến phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham gia Hội thảo có các nhà quản lý, nhà khoa học thuộc Hội Khoa học Đất Việt Nam; Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp; các sở, ban ngành; công ty; doanh nghiệp; các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường đại học.

Nhằm giải quyết những vấn đề thưc tế của địa phương trong việc định hướng sử dụng đất phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cùng với việc trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên sâu về xu hướng sử dụng đất, phân bón; khai thác, quản lý, quy hoạch và chiến lược sử dụng tài nguyên đất bền vững trong khu vực, các nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi thông tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu cũng như chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, phối hợp xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu mang tính liên ngành và việc ứng dụng các phương pháp và kinh nghiệm đó trong các dịa bàn, khu vực nhất định trong lĩnh vực quản lý đất đai và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu khai mạc Hội thảo
TS. Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, chia sẻ thông tin về Viện, quá trình đồng hành và kế hoạch hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy với Trường ĐHCT trong thời gian tới
PGS.TS. Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam chia sẻ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, và định hướng phát triển thời gian tới trong lĩnh vực khoa học đất

Hội thảo diễn ra với một phiên toàn thể với ba báo cáo chính về thực trạng nông nghiệp vùng ĐBSCL, thực trạng thoái hóa đất, tài nguyên đất đai và thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành hiện nay; và ba tiểu ban song song với 15 báo cáo được trình bày xoay quanh các chủ đề: Thoái hóa đất và biện pháp cải thiện, Chính sách đất đai và quy hoạch sử dụng đất, Công nghệ trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất.

Hội thảo đã tập trung bàn thảo là làm thế nào để cùng phối hợp giải quyết thành công những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững tài nguyên đất đai của vùng trước tình trạng suy thoái tài nguyên đất, sự thay đổi sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng đất đai, sự thay đổi môi trường nước, tài nguyên đất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên đất đai, trước sự suy thoái của tài nguyên đất, đối phó với sự gia tăng của thiên tai và các nguy cơ của biến đổi khí hậu toàn cầu và trong bối cảnh tiếp cận công nghiệp 4.0. Từ cá góc độ khác nhau, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng nhau thảo luận để tìm các giải pháp hữu hiệu, đồng thời đề xuất thiết lập những cơ chế và phương thức phối hợp phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của vùng ĐBSCL trong công tác giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực về khoa học đất và quản lý đất đai, và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển và góp phần đáp ứng với vấn đề phát triển vùng, quản lý tài nguyên đất đai bền vững, phục vụ tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Nhân Hội thảo, PGS.TS. Vũ Năng Dũng trao bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho GS.TS. Võ Quang Minh, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Khoa học Đất Việt Nam
GS.TS. Hà Thanh Toàn tặng hoa cho các nhà trợ
TS. Nguyễn Quang Dũng và GS.TS. Hà Thanh Toàn trao biểu trưng của Hội thảo cho các Điều phối viên và Thư ký của ba tiểu ban
ThS. Lê Thanh Tùng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, với báo cáo chính về “Thực trạng Nông nghiệp vùng ĐBSCL”
TS. Vũ Ngọc Hùng, Phân viện QH và TKNN trình bày về thực trạng thoái hóa đất một số tỉnh ven biển ĐBSCL
GS.TS. Võ Quang Minh báo cáo về Tài nguyên đất đai và thực trạng đào tạo nguồn nhân lực nguyên ngành hiện nay

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến
024 3821 0374