Home / Tin tức / HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15, ACAPULTO, MEXICO, THÁNG 7/1994

HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15, ACAPULTO, MEXICO, THÁNG 7/1994

Trần Kông Tấu, Trần An Phong, Trần Thanh Bình, Nguyễn Tử Siêm (trang 116-118)

Từ khoá: hội nghị, hội nghị thổ nhưỡng quốc tế, thổ nhưỡng, Mexico, 1994

 

15th world congress of soil science. Acapulco, Mexico, July 1994

024 3821 0374