Home / Tin tức / HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Ô NHIỄM ĐẤT VÀ XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Ô NHIỄM ĐẤT VÀ XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM

Trần Kông Tấu, (trang 136-138)

Từ khoá:  hội nghị, hội nghị quốc tế, ô nhiễm đất, xử lý

 

International conference on soil contamination and remediation

024 3821 0374