Home / Tin tức / HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 13 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC ĐẤT ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 13 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC ĐẤT ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á

(13th ESAFS 2017- “Chất lượng đất cho An ninh lương thực và
Cuộc sống khỏe mạnh – Soil Quality for Food Security and Healthy Life”)
Phạm Quang Hà
Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 của Liên hiệp các Hội Khoa học Đất Đông Á và Đông Nam Á (13th ESAFS 2017) với chủ đề “Chất lượng đất cho An ninh lương thực và Cuộc sống khỏe mạnh – Soil Quality for Food Security and Healthy Life”) được tổ chức tại Vườn Nhiệt đới Nong Nooch, Pattaya, Thái Lan từ ngày 12-15 tháng 12 năm 2017 với sự tham gia của trên 350 nhà khoa học đất từ nhiều nước với 87 bài trình bày và 90 posters theo 7 chủ đề trong 2 ngày tại hội trường và 1 ngày dã ngoại.
⦁ Thông tin đất và cơ sở dữ liệu
⦁ Dinh dưỡng cây trồng và độ phì đất
⦁ Quản lý đất cho an ninh lương thực và chất lượng năng suất
⦁ Biến đổi khí hậu và vòng tuần hoàn các bon đất
⦁ Đất nhân tác
⦁ Dịch vụ sinh thái đất
⦁ Giáo dục và nâng cao nhân thức về sự hiểu biết của công chúng đến tài nguyên đất và mục tiêu phát triển bền vững
Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn về Đất cho Nhân loại và Thiên nhiên (Soils for Human and Nature) của GS. Rattan Lal, Chủ tịch đương nhiệm của Liên hiệp Các Hội Khoa học Đất thế giới (IUSS), theo đó khẳng định sức khỏe đất chỉ bảo đảm khi có sự hiểu biết đây đủ các yếu tố và thông số vật lý, hóa học và sinh học đất và rất cần phải có một cân bằng dương về chu trình các bon trong đất để đảm bảo an toàn khí hậu và khả năng nuôi sống loài người của trái đất.
Đại diện cho Hội Khoa học Đất Việt Nam, PGS.TS. Phạm Quang Hà đã tham dự và có tham luận về vai trò Hội Khoa học Đất Việt Nam trong nghiên cứu và đào tạo khoa học đất.
Lãnh đạo các hội khoa học đất thuộc ESAFS cũng đã họp và thống nhất Hội nghị Quốc tế lần thứ 14 của Liên hiệp Các Hội Khoa học Đất Đông Á và Đông Nam Á (14th ESAFS 2019) sẽ được tổ chức tài Đài Loan.

024 3821 0374