Home / Tin tức / HỘI NGHỊ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trần Kông Tấu (trang 218)

Từ khoá:  hội nghị, khoa học môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên

 

The first scientific conference of the environment science faculty, Hanoi National University.

024 3821 0374