Home / Tin tức / HỘI NGHỊ HỢP TÁC GIỮA HAI HỘI: HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM VÀ HỘI HOÁ HỌC VIỆT NAM

HỘI NGHỊ HỢP TÁC GIỮA HAI HỘI: HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM VÀ HỘI HOÁ HỌC VIỆT NAM

Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt (trang 126)

Từ khoá: hợp tác, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Hội Hoá học Việt Nam, Hội Khoa học Đất, Hội Hoá học.

 

Joint meeting between two societies: Vietnam Society of Soil Science and Vietnam Society of Chemistry.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374