Home / Tin tức / HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐA CHỨC NĂNG BÓN CHO CÂY LẠC XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU BẮC NINH

HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐA CHỨC NĂNG BÓN CHO CÂY LẠC XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU BẮC NINH

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Hạ Văn (trang 73-75, 86)

Từ khoá:  hiệu quả, phân hữu cơ, phân vi sinh, lạc, đất bạc màu, Bắc Ninh

 

Summary

Effect of multipurpose organic microbiological fertilizer (MOMF) on peanut on the soil fertility in Bac Ninh

Multipurpose organic microbiological fertilizer had effect to decrease soil acidity, to increase effective microorganisms amount in soil and to improve soils fertility. It increased germination rate 17.3%, plant height 35.8%, plant weight 35.12%, effective nodule quantity 78%, seed/plant 34.49, full-filled seed 9.46%, biomass yield 8.27t/ha (47.9%), seed yield 0.46t/ha (33.8%). Decreased disease rate 16.42%.

024 3821 0374