Home / Tin tức / HIỆU QUẢ CỦA VIỆC VÙI NGỌN LÁ MÍA LÀM PHÂN HỮU CƠ CHO MÍA VÙNG ĐỒI

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC VÙI NGỌN LÁ MÍA LÀM PHÂN HỮU CƠ CHO MÍA VÙNG ĐỒI

Trần Công Hạnh, Vũ Xuân Yêm (trang 98-105)

Từ khoá:  Hiệu quả, lá mía, phân hữu cơ, mía, đất đồi

 

Effect of burying top sugar cane leaves as organic fertilizer for hill sugar cane

024 3821 0374