Home / Tin tức / HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐA CHỨC NĂNG BÓN CHO CÂY HOA HỒNG VÀ LAYƠN TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐA CHỨC NĂNG BÓN CHO CÂY HOA HỒNG VÀ LAYƠN TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Sĩ Hiệp (trang 59-63, 83)

Từ khoá:  hiệu quả, phân hữu cơ, phân vi sinh, hoa hồng, layơn, đất phù sa, sông Hồng

 

Summary

Effect of multipurpose organic microbiological fertilizer (MOMF) on rose and gladiolus on alluvial soil of the Red river

Multipurpose organic microbiological fertilizer (MOMF) increased surviving rate of ~30% (for rose) and 25.32% (for gladiolus roots). MOMF increased effective bud quantity 14.38-19.24 buds/m2 (rose), 18.33-20.33 buds/m2 (gladiolus). It increased shoot diameter 1.33 -1.51cm (rose) and 1.37-1.39 cm (gladiolus), increased life longevity 2.5 days (rose) and 2 days (gladiolus) compared with the control.

024 3821 0374