Home / Tin tức / HIỆU LỰC PHÂN KHOÁNG (N. P. K) BÓN CHO SẮN Ở ĐẤT ĐỎ VÀNG TRÊN PHIẾN THẠCH SÉT

HIỆU LỰC PHÂN KHOÁNG (N. P. K) BÓN CHO SẮN Ở ĐẤT ĐỎ VÀNG TRÊN PHIẾN THẠCH SÉT

Nguyễn Công Vinh, Thái Phiên (trang 103-108)

Từ khoá:  hiệu lực, phân khoáng, N, P, K, sắn, đất đỏ vàng, sét, phiến thạch sét

 

Summary

Effect of mineral fertilizers (N-P-K) applied to cassava grown on yellow-red fertilitic soils on clay shale (acrisols)

Yield of cassava could increase 30-12%, and reached over 20 tons/ha, if NPK were applied. Effect of NPK could be ranked as following K>P>N.

024 3821 0374