Home / Tin tức / ĐẤT NÚI CAO FANSIPAN

ĐẤT NÚI CAO FANSIPAN

Tôn Thất Chiểu (trang 27-33)

Từ khoá: đất, đất núi cao, Fansipan

Soils of Fanxipan high mountain

024 3821 0374