Home / Tin tức / ĐẤT ĐAI VÀ PHÁP LUẬT – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐẤT ĐAI VÀ PHÁP LUẬT – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

P.V (trang 102)

Từ khoá: đất đai, pháp luật, hướng dẫn, sử dụng, cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất

 

Lands and laws. A guide for obtaining the land use certificate

024 3821 0374