Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOÁ

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOÁ

Trịnh Văn Chiến, Đỗ Ánh (trang 25-31)

Từ khoá: đánh giá, tài nguyên, đất, Yên Định, Thanh Hoá

 

Summary

Land evaluation of the Yen Dinh district, Thanh Hoa province

Yen Dinh district consists of 4 soil groups and 10 soil types. They are acid and deficient in nutrient elements. 37 LMU and 7 LUT have been accounted.

024 3821 0374