Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở CÁC XÃ VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở CÁC XÃ VÙNG ĐỒNG BẰNG HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY

Đoàn Công Quỳ

Từ khoá:  đánh giá, hiệu quả kinh tế, sử dụng đất, canh tác, đồng bằng, Thạch Thất, Hà Tây

 

Summary

Evaluation of the economic efficiency of cultivated land use in plain commune of Thach That district, Ha Tay province

Results of research: gross output of potato was the highest 12.17 million VND/ha, spring rice was middle 7.49 million VND, maize was the lowest only 3.0 million VND. Income from potato was 9.07 million VND, spring rice 6.18 million VND, maize was only 2.14 million VND per hectare.

024 3821 0374