Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH Ở HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH Ở HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

Lê Thái Bạt, Nguyễn Thị Dần, Luyện Hữu Cử, Phan Quốc Hưng (trang 101-105)

Từ khoá:  hiệu quả, kinh tế, sử dụng đất, Trùng Khánh, Cao Bằng

 

Summary

Economic efficiency evaluation of some main land use types in Trung Khanh district, Cao Bang province

5 main land use types: rice – upland crops, upland crops, fruit trees, other perennial trees and forestry in this area. The highest economic efficiency is obtained from perennial trees. The lowest is rice – upland crops. However, all above land use types have economic efficiency higher than medium standard level. They are maintained the sustainable economic efficiency. This is one of the foundations for selecting of optimal and utilization types in future.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374