Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CƯ-JÚT, TỈNH ĐẮC NÔNG

ĐÁNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CƯ-JÚT, TỈNH ĐẮC NÔNG

Trần An Phong1, Nguyễn Văn Lạng2

1Nguyên Viện trưởng Viện QH và TKNN

2Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Từ khoá:  đánh giá đất, quy hoạch, sử dụng đất, chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, Cư-Jút, Đắc Nông

 

Summary

Land evaluation and land use planning of Cu-Jut district, Dak Nong province

Total area of Cu-Jut district is 71898 hectares. There are 31 land mapping units in the studied area. Based on studied result, 6 perspective land rotilization types have been found. Results provided scientific and implementing basis for land use planning of this district.

024 3821 0374