Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CƯ-JÚT, TỈNH ĐẮC NÔNG

ĐÁNH GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CƯ-JÚT, TỈNH ĐẮC NÔNG

Trần An Phong1, Nguyễn Văn Lạng2

1Nguyên Viện trưởng Viện QH và TKNN

2Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Từ khoá:  đánh giá đất, quy hoạch, sử dụng đất, chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, Cư-Jút, Đắc Nông

 

Summary

Land evaluation and land use planning of Cu-Jut district, Dak Nong province

Total area of Cu-Jut district is 71898 hectares. There are 31 land mapping units in the studied area. Based on studied result, 6 perspective land rotilization types have been found. Results provided scientific and implementing basis for land use planning of this district.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374