Home / Tin tức / ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Đỗ Đình Thuận (trang 4-6)
Từ khoá: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Information relating the foundation of Vietnam society of soil science, organigram and assigned stuff of it’s central excutive commitee

024 3821 0374