Home / Tin tức / ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM THÀNH CÔNG

Đỗ Đình Thuận (trang 6-9)

Từ khoá:  đại hội, Hội Khoa học đất Việt Nam

 

The third National congress of the Vietnam soil science society was successful

024 3821 0374