Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÁC LOẠI ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HUẾ

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÁC LOẠI ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HUẾ

Lưu Đức Hải (trang 109-111)

Từ khoá:  phân bố, kim loại nặng, đất, Huế

 

Summary

Heavy metal distribution characteristics in various soil types in Hue city area

Finding relationships between heavy metal concentrations in soils area type of soils, as well as statistic relations of heavy metal concentration.

024 3821 0374