Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ NHÓM VI KHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT KHÁC NHAU

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ NHÓM VI KHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT KHÁC NHAU

Bùi Thị Ngọc Dung, Trần Cẩm Vân (trang 65-68, 56)

Từ khoá: đặc điểm, phân bố, vi khuẩn, đất, sử dụng, sử dụng đất

 

Result of study indicated that distribution of microorganism depends on chemical characters of soil terrain and ecological zone.

024 3821 0374