Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM ĐẤT XÁM BẠC MÀU HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI ĐỊNH LƯỢNG FAO-UNESCO

ĐẶC ĐIỂM ĐẤT XÁM BẠC MÀU HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI ĐỊNH LƯỢNG FAO-UNESCO

Nguyễn Văn Hiện (trang 29-32)

Từ khoá:  đất xám, Phù Mỹ, Bình Định, phân loại, định lượng, phương pháp, FAO-UNESCO

 

Summary

Characteristics of degraded grey soils in the district of Phu My, province of Binh Dinh

They are haplic acrisols, gleyic acrisols, plinthic acrisols and ferralic acrisols. Main characteristics: coarse texture and poor in nutrition. Rational using is application of organic manure in combination with mineral fertilizers.

024 3821 0374