Home / Tin tức / CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở NGHI XUÂN, HÀ TĨNH

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở NGHI XUÂN, HÀ TĨNH

Hoàng Anh Đức, Nguyễn Văn Đức1

1 Trường Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá:  thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, đất đai, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 

Summary

Inspection the land management and land use in Nghi Xuan district, Ha Tinh province

Inspection the land management and land use was in 1993-2005. Many cases of violation land law: 840 households with 233,870 m2 of land left unused for 12 months; 250 households use land with wrong purpose with 46,700m2; 229 cases of land usurpation 42,290m2 in 10 communes and towns and 469 cases of land transference that violated land law 98,800 m2 in 16 communes and towns. Local authorities have solved 458/470 cases of land reclamation, accusation and contention.

024 3821 0374