Home / Tin tức / CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH, MỘT NHU CẦU CẤP THIẾT CẦN PHÁT TRIỂN

CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH, MỘT NHU CẦU CẤP THIẾT CẦN PHÁT TRIỂN

Cao Tiến Nhuận (trang 6-14)

Từ khoá: địa chính

 

The cadastral work – an urgent demand needed to develop

024 3821 0374