Home / Tin tức / CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG SAPROPEL ĐỂ LÀM PHÂN BÓN VÀ CẢI TẠO ĐẤT

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG SAPROPEL ĐỂ LÀM PHÂN BÓN VÀ CẢI TẠO ĐẤT

Nguyễn Xuân Hải (trang 93-97)

Từ khoá:  Cơ sở khoa học, sử dụng, sapropel, phân bón, cải tạo, đất

 

Scientific basis of using sapropel as fertilizer and soil improvement material

024 3821 0374