Home / Tin tức / CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VỚI NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VỚI NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Bùi Xuân Sơn (trang 97-101)

Từ khoá:  chính sách, đất đai, nông dân, nông nghiệp, nông thôn

 

Land policy towards famer, agriculture, rural area

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374