Home / Tin tức / CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VỚI NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VỚI NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Bùi Xuân Sơn (trang 97-101)

Từ khoá:  chính sách, đất đai, nông dân, nông nghiệp, nông thôn

 

Land policy towards famer, agriculture, rural area

024 3821 0374