Home / Tin tức / CHÌ TRONG NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC UỐNG – NHỮNG RỦI RO VỀ SỨC KHOẺ (MỘT NGHIÊN CỨU TẠI THÔN ĐÔNG MAI, XÃ CHỈ ĐẠO, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

CHÌ TRONG NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC UỐNG – NHỮNG RỦI RO VỀ SỨC KHOẺ (MỘT NGHIÊN CỨU TẠI THÔN ĐÔNG MAI, XÃ CHỈ ĐẠO, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

Phạm Văn Khang1, Nguyễn Xuân Huân2, Vũ Văn Hiếu3, Phạm Ngọc Trang4

1, 2, 3Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

4Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội

Từ khoá: chì, nước mặt, nước uống, rủi ro, sức khoẻ, Đông Mai, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

 

Summary

Lead in surface and drinking water the danger for human health (a case study of Dong Mai village, Chi Dao commune, Van Lam district, Hung Yen province)

Research results: the lead in soil and surface water is higher concentration than maximum contamination level. Most surface water samples have Pb concentration quite high, even a sample reached 10.81 mg/l more than 200 times in comparison with Vietnam standard. Most soil samples have Pb concentration quite high. Concentration of Pb in drinking water is fortunately still meet required standard. This paper proposed some solutions to aim at solving current problems, which include strengthening environmental education of the local people, examining health for working people periodically and providing science and technology for them.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374