Home / Tin tức / CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17 BANGKOK, THÁI LAN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHOA HỌC ĐẤT THẾ GIỚI LẦN THỨ 17 BANGKOK, THÁI LAN

 Trần Khải, Trần Kông Tấu (trang 5)

Từ khoá:  đại hội, khoa học đất, Bangkok

 

Welcome to the 17th World congress of soil science

024 3821 0374