Home / Tin tức / CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT BAZAN MẤT SỨC SẢN XUẤT BẰNG CHẤT HỮU CƠ

CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT BAZAN MẤT SỨC SẢN XUẤT BẰNG CHẤT HỮU CƠ

Trình Công Tư1

1 Trạm Nghiên cứu đất Tây Nguyên

Từ khoá: cải thiện, độ phì, đất bazan, chất hữu cơ

 

Summary

The improving fertility of degraded xanthis ferralsols on basalt by organic manure

Degraded xanthis ferralsols on basalt is poor in organic matter, N, K, Ca, Mg and fixed P strongly. Applying organic manure (FYM, green manure, crop vertiges…) on this soil increased in humic content and quality, cation exchangeable capacity, available P and effect of N fertilizer. Legumes should be grown to improve the soil fertility.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374