Home / Tin tức / CADMIUM TRONG NÔNG NGHIỆP. TÁC DỤNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI VÀ GIA SÚC

CADMIUM TRONG NÔNG NGHIỆP. TÁC DỤNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI VÀ GIA SÚC

Trương Thị Nga, Trương Hoàng Đan (trang 182)

Từ khoá:  cadmium, nông nghiệp, người, gia súc, ảnh hưởng

 

Cadmium in agriculture, its impact on human and domestic animals

024 3821 0374