Home / Tin tức / CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỂ NẮM BẮT THỜI CƠ CHO KHOA HỌC ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG NÓ VÀO THẾ KỶ 21 (TUYÊN BỐ BẾ MẠC HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15, ACAPULTO, MEXICO, THÁNG 7/1994)

CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỂ NẮM BẮT THỜI CƠ CHO KHOA HỌC ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG NÓ VÀO THẾ KỶ 21 (TUYÊN BỐ BẾ MẠC HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15, ACAPULTO, MEXICO, THÁNG 7/1994)

Lê Thái Bạt dịch (trang 119-120)

Từ khoá: khoa học đất, hoạt động, ứng dụng

 

Proposed activities to seize opportunities for soil science and its applications in the 21st century (declaration of closing ceremony at the 15th congress of soil science)

024 3821 0374