Home / Tin tức / CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỂ NẮM BẮT THỜI CƠ CHO KHOA HỌC ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG NÓ VÀO THẾ KỶ 21 (TUYÊN BỐ BẾ MẠC HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15, ACAPULTO, MEXICO, THÁNG 7/1994)

CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỂ NẮM BẮT THỜI CƠ CHO KHOA HỌC ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG NÓ VÀO THẾ KỶ 21 (TUYÊN BỐ BẾ MẠC HỘI NGHỊ THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 15, ACAPULTO, MEXICO, THÁNG 7/1994)

Lê Thái Bạt dịch (trang 119-120)

Từ khoá: khoa học đất, hoạt động, ứng dụng

 

Proposed activities to seize opportunities for soil science and its applications in the 21st century (declaration of closing ceremony at the 15th congress of soil science)

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374