Home / Tin tức / CÁC DẠNG LIÊN KẾT CỦA CU, CD, PB VÀ ZN TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG VÀ TÁI CHẾ KẼM

CÁC DẠNG LIÊN KẾT CỦA CU, CD, PB VÀ ZN TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG VÀ TÁI CHẾ KẼM

Hồ Thị Lam Trà*

*Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Từ khoá:  liên kết, Cu, Cd, Pb, Zn, ảnh hưởng, làng nghề, đúc đồng, tái chế, kẽm

 

Summary

Fractionation of Cu, Cd, Pb and Zn in agricultural soil influenced by trade village of recycled zinc and handmade goods of copper

Fractionation of Cu, Cd, Pb and Zn was made by the sequential chemical extraction to partition heavy metals into 5 operationally defined fractions: exchangeable, carbonates-bonds, Fe-Mn oxides-bound, organic-bound and residual. In agricultural soils the highest proportion was observed in the residual, Fe-Mn oxides fraction or organic-bound, depending on the heavy metals. This indicates the intimate association of heavy metals with clay particles, Fe-Mn oxides or organic matter, suggesting the existence of heavy metals as the stable form in agricultural soils. The partitioning of Cu depended on its total concentration. In agricultural soils containing the concentrations below 80 mg/kg, Cu was mostly concentrated in the residual fraction. In agricultural soils having the concentration above 150 mg/kg, Cu was mostly concentrated in the organic fraction.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374