Home / Tin tức / BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM VIỆC ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU TRONG PHÂN LOẠI ĐẤT TRỒNG

BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM VIỆC ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU TRONG PHÂN LOẠI ĐẤT TRỒNG

Ngô Thị Đào, Cao Liêm, Nguyễn Mười, Nguyễn Đình Hiền (trang 12-16)
Từ khoá: mô hình, thống kê, phân loại, đất
Initial results referring applied studies of soil classification on the basis of FAO/UNESCO nomenclature

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374