Home / Tin tức / BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM VIỆC ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU TRONG PHÂN LOẠI ĐẤT TRỒNG

BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM VIỆC ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU TRONG PHÂN LOẠI ĐẤT TRỒNG

Ngô Thị Đào, Cao Liêm, Nguyễn Mười, Nguyễn Đình Hiền (trang 12-16)
Từ khoá: mô hình, thống kê, phân loại, đất
Initial results referring applied studies of soil classification on the basis of FAO/UNESCO nomenclature

024 3821 0374